Nieuws

Landmacht bergt gesneuvelde Britten

De stoffelijke resten van twee Britse soldaten zijn door de Bergings- en Identificatie Dienst van de Koninklijke Landmacht (BIDKL) geborgen in Arnhem-Zuid op 7 februari 2013. De autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk zijn op de hoogte gebracht.

De twee zijn vermoedelijk gesneuveld in september 1944 tijdens de (nasleep van de) geallieerde operatie Market Garden. Die had onder meer tot doel versneld door te kunnen stoten naar het Ruhrgebied.

Het dubbele graf werd aangetroffen tijdens het zoeken naar explosieven op het voormalige slagveld, in verband met uit te voeren werkzaamheden. De slachtoffers lagen naast elkaar in een ondiep veldgraf met militaire uitrusting, munitie en persoonlijke bezittingen.

Alles is overgebracht naar het laboratorium van de BIDKL in Soesterberg. Daar wordt op basis van bijvoorbeeld gebitsgegevens geprobeerd hun identiteit te achterhalen. De duur van dit onderzoek hangt af van de gevonden spullen, en in hoeverre deze zijn te koppelen aan bewaard gebleven medische en historische gegevens. Er wordt vanuit gegaan dat het soldaten van 30 Corps betreft.

Op de desbetreffende plek zijn al vaker omgekomen Britten gevonden. Zij zijn in het bijzijn van nabestaanden met militaire eer herbegraven op de Arnhem Oosterbeek War Cemetery.

(persbericht Ministerie van Defensie, enigszins aangepast) 

Foto: Ministerie van Defensie. Medewerkers van de Bergings- en identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht aan het werk.

 
Vierde druk boekje Freedom Trail Arnhem
Onlangs verscheen de vierde, geheel herziene, druk van het
Freedom Trail Arnhem-boekje, een handzaam werkje op prentbriefkaartformaat. Hierin staat een wandelroute centraal die langs een groot aantal markante locaties in de Gelderse hoofdstad voert die in de jaren 1940-1945 een belangrijke rol speelden.

In de brochure wordt ingegaan op de achtergronden van alle genoemde plekken, waar in veel gevallen ook monumenten, gedenkstenen en plaquettes zijn te zien. In de nieuwe editie zijn de complete Duitse en Engelse vertalingen opgenomen, en de uitgave is opnieuw rijk geïllustreerd met historisch en actueel beeldmateriaal.

Toegevoegd zijn gegevens over het Informatiecentrum Slag om Arnhem en over de Liberation Route Nijmegen-Arnhem.

In het kader van de herdenking van 60 jaar vrijheid is de Freedom Trail wandelroute in mei 2005 in gebruik genomen. Locaties van de Slag om Arnhem (september 1944) worden aangedaan, en ook gebouwen die een rol speelden bij het verzet, de jodenvervolging, de evacuatie van de Arnhemse inwoners, en de wederopbouw.

De route is met rode trottoirtegels gemarkeerd. Bij elke in het boekje genoemde locatie ligt zo’n tegel met het Pegasus-symbool: een ruiter op een gevleugeld paard. Dit is het herkenningsteken van de 1st British Airborne Division, die in september 1944 in het kader van Operation Market Garden een poging deed de Gelderse hoofdstad te bevrijden van de Duitse bezetter.

De tegels liggen op 35 plekken: vanaf het station via de Utrechtseweg en Lombok naar de Koepelgevangenis, via Onderlangs en de Rijnkade naar de John Frostbrug, en vervolgens via locaties in het centrum terug naar het station.

De route is een initiatief van D66, en na een haalbaarheidsonderzoek is het idee ook door het Arnhemse college van B&W omarmd. Vervolgens hebben de gemeente Arnhem en het Gelders Archief, met medewerking van onder meer de Gelderland Bibliotheek, het project in een eendrachtige samenwerking gestalte gegeven.

In opdracht van de gemeente Arnhem heeft Regionaal Bureau voor Toerisme KAN, met hulp van onder andere het Gelders Archief, de geheel herziene vierde druk vervaardigd.

De Freedom Trail Arnhem-brochure is voor twee euro verkrijgbaar bij de VVV Arnhem, Stationsplein 13. De route begint nabij het VVV-kantoor, maar is zo ontworpen dat op iedere locatie kan worden ingestapt.

Uitgebreide historische gegevens over de locaties van de wandelroute door Arnhem vindt u op http://www.mijngelderland.nl/nc/en/snuffelen-in/freedom-trail-arnhem/.
(mei 2009)

Samenwerking met Airborne Museum
Het Airborne Museum, gevestigd in huize Hartenstein te Oosterbeek, heeft zich definitief aangesloten bij de Projectgroep Gelderland 1940-1945.
De samenwerking met het Gelders Archief en de Gelderland Bibliotheek heeft betrekking op het beheren van de bibliotheek, de fotocollectie en de documentatieverzameling.Deze collecties bevatten voornamelijk informatie over de gevechtshandelingen in september 1944, in het kader van operatie Market Garden. De nadruk van het materiaal ligt op het gebied rond Arnhem, Driel, Ede en Oosterbeek.
Een plan van aanpak zal worden vastgesteld, en de verzamelingen zullen vervolgens voortvarend worden aangepakt. Op termijn zijn ze via het internet toegankelijk.
Bent u geïnteresseerd, en wilt u foto’s, documenten of boeken bekijken en inzien, dan kunt u daarvoor een afspraak maken met de heer R.N. Sigmond. Hij is bereikbaar via het telefoonnummer 026 3337710.
Informatie over het museum is op de website www.airbornemuseum.nl te vinden.
(8 juni 2006)

Aanvullingen
In deze rubriek maken we ook melding van wijzigingen op de website.
We brengen de volgende aanvullingen onder de aandacht:

  • Informatie over de krantencollectie van de Gelderland Bibliotheek (nieuwe rubriek kranten)
  • Recensies betreffende drie in 2005 verschenen boeken, uit de Nieuwsbrief van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum Oosterbeek (rubriek Leestafel)

Een vorige keer wezen we onder andere op de hierna vermelde toevoeging:

  • Gegevens over de topografische kaarten, met name de militaire stafkaarten, die de Gelderland Bibliotheek beheert (rubriek Gelderland in Beeld, een onderdeeltje van de Homepage)
Nieuws