Inhoud

De Gelderland Bibliotheek verzamelt publicaties over Gelderland in heden en verleden. Publicaties over de periode 1940 – 1945 nemen hierbij een belangrijke plaats in. Dat hierbij de Operatie Market-Garden prominent vertegenwoordigd is ligt voor de hand omdat er enorm veel titels over dit onderwerp zijn verschenen en nog steeds verschijnen. Daarnaast is er een groot aantal werken te vinden die andere episoden en onderwerpen uit de Tweede wereldoorlog beschrijven. Enkele voorbeelden zijn de Meidagen van 1940, de jodenvervolging en het verzet tegen de bezetter.

Op dit moment bevat de Gelderland Catalogus ruim 5800 titels over de periode 1940 – 1945. Hiervan maken er meer dan 2500 deel uit van de Collectie Market-Garden.

Inhoud