Disclaimer

Gelderland 1940 – 1945 streeft er naar om op of via deze website steeds correcte en actuele informatie te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie juist is op het moment dat deze wordt gelezen.Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden op de site. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie.

De afbeeldingen en tekst op deze website mogen niet zonder schriftelijke toestemming verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door druk, fotokopie, opslag in een geautomatiseerd systeem of anderszins.

Disclaimer