Collectie Vroemen

Jarenlang verzamelde Paul Vroemen, afkomstig uit de Gelderse hoofdstad, documentatiemateriaal over de operatie Market Garden in het algemeen, en de Slag om Arnhem in het bijzonder. In 1998-1999 stelde hij een deel van zijn collectie beschikbaar aan het toenmalige Gemeentearchief Renkum. Een paar maanden na Vroemens dood (2002) werd het tweede en resterende deel overgebracht naar het Gelders Archief, waar zich inmiddels de gehele verzameling bevindt.

De collectie is omvangrijk. Ze bestaat uit onder meer krantenknipsels, tijdschriftartikelen, rapporten, dagboekverslagen, interviews, brieven, foto’s (352 stuks), topografische kaarten en geluidsbanden. Naast de documentatie over september 1944 bracht Vroemen ook materiaal bijeen over de herdenkingen, het Airborne Museum, de militaire begraafplaats in Oosterbeek, de monumenten, en het voormalige slagveld. Gegevens in algemene zin over Arnhem in de periode 1940-1945 zijn eveneens aanwezig.

De teksten zijn meestal in het Nederlands, maar soms in het Engels of Duits. Het geheel omvat 30 archiefdozen, die in totaal bijna 4,5 meter planklengte in beslag nemen.
 
De Collectie Vroemen is toegankelijk gemaakt door middel van een inventaris onder toegangnummer 2867. Een deel ervan is nader ontsloten in de vorm van gedetailleerde beschrijvingen van de desbetreffende stukken. Die gegevens zijn toegankelijk gemaakt op ‘titel,’ ‘bron,’ en ‘korte inhoudsbeschrijving.’ Omdat dit computerbestand in bewerking is, zijn de gegevens nog niet beschikbaar via deze website.Het uiteindelijke doel is een database samen te stellen van de complete verzameling. Te zijner tijd kan de bezoeker van het Gelders Archief dan desgewenst ook aan de hand van trefwoorden zoeken.

Wie wil snuffelen in de belangwekkende collectie die Paul Vroemen in de loop der jaren heeft aangelegd, is van harte welkom in de studiezaal van het archief. Als met behulp van de inventaris niet de gewenste informatie wordt gevonden, bestaat de mogelijkheid dat die toch beschikbaar blijkt te zijn via de gedetailleerde beschrijvingen. Voor die laatste kan men contact opnemen met Geert Maassen (tel. 026 3521600).

 

Collectie Vroemen